Lim A-Z

A A: ABS - Anionisk tensid

A: ABS - Anionisk tensid

 • ABS
  Akrylonitril-butadien-styren. Termoplast, der benyttes i industrien til stive, lette og støbte produkter.
 • Acetat
  Salt eller kemisk ester på formlen CH[e]3[/e]COO-
 • Acetone (propanon)
  CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e]. Et opløsningsmiddel, der bl.a. benyttes til at opløse lim og modificeret cellulose.
 • Acetylen (ætyn)
  C[e]2[/e]H[e]2[/e]. Kædestrukturen genfindes i vinylpolymerer. Dets høje temperaturmæssige forbrændingspunkt muliggør lodning af metaller som aluminium, rustfrit stål, kobber og legeringer.
 • Aetylen
  C[e]2[/e]H[e]4[/e]. Karbonhydrid. Som kølemiddel også kaldet R1150. Indgår i dannelsen af polyvinylklorid (PVC) og i forskellige plastmaterialer.
 • Afretning
  Henviser til udjævning af alle ujævnheder fra grundlaget.
 • Afsondre
  Handlingen at udlede en væske, der trænger ind i kontakt med væggen.
 • Afstivning
  Beskriver den måde hvorpå dele af en konstruktion holdes oppe ved hjælp af træ- eller metalbjælker.
 • Akryl
  Akrylbaserede syntetiske fibre.
 • Akrylat
  CH[e]2[/e]=CHCOO-. Ester af vinyl familien.
 • Alkalinitet
  Materiale, der udgøres af hydroxider af et alkalisk metal eller ammonium metal.
 • Alkalisk
  Metal baseret på alkaliske hydroxider eller ammonium. Alkalimetallerne omfatter litium, natrium, kalium, rubidium og cæsium.
 • Anaerob
  Serie af kemiske reaktioner i en organisme i et miljø uden ilt.
 • Anionisk tensid
  Kaldes også anionisk overfladeaktivt materiale eller tensid. Kemisk forbindelse med med højt skum og vaskekraft, der også findes i vaskemidler og kosmetik.

B B: BINDEEVNE - BUTANON

B: BINDEEVNE - BUTANON

 • Bindeevne
  Egenskaber for omgående støtte fra en lim eller et tætningsmiddel. Det limede evne holdes omgående fast på en flade (også vertikal), men har ikke alle limens vedhæftningsegenskaber. Det er vigtigt at vente, til det er tørt i henhold til retningslinjerne, før man udsætter emnet for nogen belastning.
 • Bindemiddel
  Giver omgående vedhæftning. Denne vedhæftning er dog ikke definitiv, og det er nødvendigt med en defineret tørretid, før det limede emne udsættes for nogen belastning. Dette tørretidsinterval er anført på produktet.
 • Biologisk nedbrydelig
  Beskriver et produceret emne, der nedbrydes naturligt og hurtigt, så det bliver til partikler til vækstfremme eller gødning af planter.
 • Brandsikker
  Henviser til noget, der er dækket med et stof, og som kun kan brænde med stort besvær.
 • Bredde, Strimmel
  Henviser til bredden eller længden af et stykke tapet, der er skåret fra en rulle. Udvidet til også at angive et stykke stof, der er skåret fra en rulle.
 • Butanon
  C[e]4[/e]H[e]8[/e]. Farveløs væske, der benyttes som industrielt opløsningsmiddel.

C C: CELLULOID - CYANOSE

C: CELLULOID - CYANOSE

 • Celluloid
  Tidligste plast, fremstillet af nitrocellulose og kamfer.
 • Cellulose
  (C[e]6[/e]H[e]9[/e]O[e]5[/e]R)[e]n[/e]. Kulhydrat-komponent i cellevæggene i planteceller.
 • Cellulose-
  Indeholdende cellulose eller et cellulosederivat.
 • Crepe
  Et let og tyndt stof med en rynket overflade.
 • CSTB
  Offentligt fransk forskningsinstitut med det formål at forbedre komfort og sikkerhed i byggesektoren. Svarer til det private britiske institut BRE.
 • CTBH
  Kode, der benyttes til at beskrive en krydsfinér, der er modstandsdygtig over for fugt og vand. Standardiserede britiske koder, f.eks. WBP for krydsfinér.
 • CTBX
  Kode, der benyttes til at beskrive en type krydsfinér.
 • Cyanoakrylat
  En lim udledt af cyanoakrylsyre, der muliggør en særligt kraftig limning.
 • Cyanose
  Et produkt, der er udledt af cyanoakrylat.

D D: DEXTRIN - DYSE

D: DEXTRIN - DYSE

 • Dextrin
  Produkt udvundet ved nedbrydning af stivelse ved gennem opvarmning eller hydrolyse. Benyttes til fremstilling af lim.
 • Dilatationsfuge
  En samling, der tager højde for bevægelser, der skyldes svære temperaturvariationer.
 • Dimetakrylat
  Stof, der benyttes til at krydsbinde polymerer og elastomerer.
 • Dyse
  Et snævert rør gennem hvilket man kan sprøjte en væske ind i en åbning eller på en flade.

E E: EDDIKESYRE - EPS

E: EDDIKESYRE - EPS

 • Eddikesyre
  C[e]2[/e]H[e]4[/e]O[e]2[/e]. Ætsende syre, der findes i eddike, der kan benyttes som antiseptisk middel eller desinfektionsmiddel.

 • Ekspanderet polyætylen
  Polyætylen, hvor rumfanget er blevet øget.
 • Ekspanderet vinyl med relief
  En type tapet af ekspanderet vinyl.

 • Ekstrudere
  Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.
 • Ekstrudering
  Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.
 • Elastomer
  Elastisk polymer udtrukket fra gummitræet. Omfatter naturgummi (latex), neopren og silikone.
 • Emulsion
  Kontinuerlig diffusion af én væske ind i en anden, hvilket frembringer et heterogent miljø.
 • Epoxid
  Cyklisk æter, der benyttes til fremstilling af opløsningsmidler og plast.
 • Epoxy
  Makromolekylær forbindelse lavet af cykliske etere, der indgår i klargøring af opløsningsmidler og plast.
 • EPS
  Også kaldet PSE. Et hvidt og fast skum, der normalt benyttes til beskyttelse af genstande.

F F: FENOLFORMALDEHYD - FUNGICID

F: FENOLFORMALDEHYD - FUNGICID

 • Fenolformaldehyd
  Polymer, der benyttes til fremstilling af lim og klæbemidler.
 • Fenolformaldehyd
  Resin, der er bestandig over for temperaturvariationer, benyttes hovedsagelig i byggesektoren og i transportindustrien.
 • Fenol-nitril
  Kontaktlim. Vedhæftningen sker, ved at opløsningsmidlet fordamper.
 • Filt
  Et tekstil baseret på cellulose- og polyesterfibre, der er delvis modstandsdygtig og nem at sætte op.
 • Fletsnor
  Et vævet eller flettet bånd, der er lavet til dekorative formål.
 • Flextec
  Teknologi, der gør det muligt fremstilling af fleksible limninger under ekstreme betingelser under bevarelse af høj bindeevne.
 • Flydende installation
  Lægning af parketgulv ved samling af plankerne uden at fastgøre dem i grundlaget.
 • Flydende parket
  Parketgulvbelægning af træ, hvor plankerne ikke er fastgjort på gulvet, men kun er passet sammen.
 • Fodpanel
  Den nederste del af en væg eller søjle i kontakt med grundlaget. Sættes ofte på den nederste del af en væg.
 • Fugesamlinger
  En fuge omkring et element som f.eks. en gulvflise.
 • Fungicid
  Svampedræbende middel, bl.a. til beskyttelse af træ.
 • Fungicid
  Produkt, der forhindrer svampevækst.

G G: GARNERIN - GRUNDING

G: GARNERIN - GRUNDING

 • Garnering
  Aktivitet i forbindelse med dekorative detaljer.
 • Glycerol
  C[e]3[/e]H[e]8[/e]O[e]3[/e]. Biprodukt fra reaktionen ved forsæbning, der finder sted ved fremstilling af forskellige medicintyper, men også ved fremstillingen af cellofan.
 • Grunding
  Grunding, der øger vedhæftning af gulvbelægning eller maling.

H H: HEPTAN - HYDROMETRI

H: HEPTAN - HYDROMETRI

 • Heptan
  C[e]7[/e]H[e]16[/e]. Karbonhydrid.
 • Hybridpolymer
  Polymer, hvis afslutninger er blevet kunstigt ændret med henblik på at øge vedhæftningen.
 • Hydrometri
  Videnskaben om måling af vandstrømning.

I I: IMPRÆGNERING - ISOCYANAT

I: IMPRÆGNERING - ISOCYANAT

 • imprægnering
  Proces, der giver beskyttelse mod fugtighed og vand.
 • Isocyanat
  R-CNO. Organisk forbindelse, der benyttes til fremstilling af papir, lim, tekstiler og isolering.

K K: KAPILLÆRKRAFT - KRYDSBINDING

K: KAPILLÆRKRAFT - KRYDSBINDING

 • Kapillærkraft
  Kraften i en væske (elevation eller depression) i forbindelse med faste stoffer enten ved kontakt eller enkel nærhed.
 • Karbonhydrid (kulbrinte)
  Stoffer bestående af kulstof og brint. Betegner også olie og naturgas.
 • Kasein
  Protein eller fiber fra mælk, der benyttes som bindemiddel i maling.
 • Katalysere
  Ændring af hastigheden i en kemisk reaktion uden at ændre reaktionens slutprodukt.
 • Kationisk
  Tillægsord, der henviser til ioner eller gruppe af ioner, der ved elektrolyse vandrer til katoden.
 • Kloreret polyvinylklorid
  PVC er meget bestandig og korroderer ikke.
 • Koekstruderet
  Flerlaget plast, der fås ved ekstrudering.
 • Kollodium
  Opløsning af kollodium (dinitrocellulose) i en blanding af æter og alkohol.
 • Kopolymer
  Kemisk forbindelse af makromolekyler, der udgøres af forskellige monomerer.
 • Krydsbinding
  Henviser til ændringen af en polymer ved sammenkædning af mikromolekyler.

L L: LAMINERET - LYSHÆRDENDE

L: LAMINERET - LYSHÆRDENDE

 • Lamineret
  Henviser til et materiale, der er lavet af flere identiske lag, der er limet sammen af enten Resin eller silikone.
 • Lave riller
  Beskriver en overflade, der er mærket af hulrum eller riller.
 • Lime/Klæbe
  Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.
 • LPG
  Også kaldet flaskegas. Restprodukt fra olieudvinding, almindeligvis brugt til brændstof.
 • Lyshærdende
  Polymerkæder, der forbinder sig til et netværk, når de er udsættes for lys.

M M: MANIFOLD - MS-POLYMER

M: MANIFOLD - MS-POLYMER

 • Manifold/slange
  Et rør lavet primært af gummi, der benyttes i bilindustrien til at lede luft eller brændstof fra forskellige dele af motoren.

 • Matrix/styr
  En model, der gør det muligt at aftegne visse objekter eller overholde et emnes reglementerede dimensioner.
 • MCX
  MCX-lim (krydsbundet metylcellulose) til tapeter.
 • MDF
  Forkortelse for medium density fiberboard. Træfiberkomposit af middeltæthed, der hovedsagelig benyttes til dekoration og tilpasning.
 • Merkaptan
  Også kaldet tioler. En organisk forbindelse, der kan sammenlignes med alkohol, og som har den særegenskab, at det reagerer med kviksølvioner. Merkaptaner er kendetegnede ved deres gennemtrængende, kvalmende lugt.
 • Metalrenrensning
  En handling med det formål at fjerne oxider fra overfladen af et metal.
 • Metylcellulose
  En vandopløselig forbindelse, der findes i vandbaserede malinger, tekstiler og i fremstillingen af pap.
 • Mørtel
  En blanding af sand, cement og vand til brug ved bygning og pudsning.
 • MS-polymer
  Polymer-silikonetætning.

N N: NAPPETØR - NIVELLERENDE

N: NAPPETØR - NIVELLERENDE

 • Nappetør
  Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.
 • Neopren
  Neopren, også kaldet polykloropren, er en syntetisk gummi.
 • Nitrocellulose
  Kollodium er den betegnelse, der er givet til nitrocellulose i geleform.
 • Nivellerende
  Udjævning af en væg eller et relief, dvs. en fremstående overflade.

O O: OPHØJNING - OVERLØB

O: OPHØJNING - OVERLØB

 • Ophøjning
  En dekoration, der er lavet af udstående krydsende linjer.
 • Opklæbe
  Henviser til handlingen med at komme pasta på et emne som f.eks. tapet.
 • Opklæbning
  Henviser til handlingen at komme lim eller pasta på et emne. Lim til træ, papir o.lign., pasta til tapet, plakater o.lign.
 • Opløsningsmiddel
  Et stof, der har den kvalitet, at det kan opløse andre stoffer uden at ændre eller nedbryde deres kemiske egenskaber.
 • Opløsningsmiddel
  Noget, der indeholder et opløsningsmiddel
 • Opsætning
  Henviser til opsætning af tapet med pressende bevægelser fra midten og ud mod siderne.
 • Opsætte
  Sætte fast ved at presse fra midten og ud mod siderne.
 • Overkarmstykke
  Vandret bjælke oven over dør, vindue eller karnapvindue, der holder den resterende mur oppe.
 • Overløb
  Overskud af et stof, f.eks. overskydende lim.

P P: PE-DAMPSPÆRRE - PU

P: PE-DAMPSPÆRRE - PU

 • PE-dampspærre
  Vandfast film af plast, der benyttes som barriere for vand og damp.
 • Planere
  At give en væg eller en fremstående overflade samme overfladeniveau.
 • Plastisol
  Pasta, der fremkommer ved spredning af polymerpulver i en blødgører.
 • Plastlamineret
  Dækket med et tyndt lag plast.
 • Polyætylen
  Plastmateriale.
 • Polyætylen
  (CH[e]2[/e]-CH[e]2[/e])[e]n[/e]. Inert plast, ofte forkortet PE. Benyttes til plastposer.
 • Polyakryl
  Akrylbinder, der polymeriserer under optørring, hvorved det bliver til en tyk pasta i stærke lim.
 • Polyamid
  Polymerer, der benyttes til fremstilling af plastmaterialer i tekstilindustrien.
 • Polybenzimidazol
  Kendes under forkortelsen PBI. Benyttes til fremstilling af reb og samlinger. Meget temperaturbestandig.
 • Polyester
  Polymerer, hvis struktur har forbindelse med ester-funktioner.
 • Polykinoxalin
  Polymer, der benyttes i diverse limprodukter og også i lakker og film.
 • Polykloropren
  Også kaldet neopren. Syntetisk elastomer.
 • Polymer
  Makromolekyle, der er opbygget af et gentagen struktur. Polymerer omfatter gummi, cellulose, polyamid og polyætylen.
 • Polymerisere
  Henviser til det at sammenføje flere identiske molekylser, så de danner et polymer.
 • Polymerisering
  Sammenføjning af flere identiske molekyler (struktur), så de danner et polymer-makromolekyle.
 • Polymetyl
  Polymetyl. Transparent termoplast.
 • Polyol
  Polyvalent alkohol. C[e]n[/e]H[e]2n+2[/e]O[e]n[/e]. Benyttes til fremstilling af skum.
 • Polypropylen
  Også kaldet PP. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der benyttes i bilindustrien til dele af plast som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.
 • Polypropylen
  Også kaldet polypropylen. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der anvendes i bilindustrien til dele af plastik som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.
 • Polystyren
  Forkortes PS. Stammer fra polymerisering af styren. Benyttes oftest i ekspanderet form som et hvidt beskyttende skum. Benyttes også til fremstilling af stiv plast og fødevareemballage.
 • Polyuretan
  Forkortes PU. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.
 • Polyuretandimetakrylat
  Tokomponent-lim.
 • Polyvinyl
  Kaldes også polyvinylpolymer. Én af de vigtigste komponenter i snedkerlim.
 • Polyvinylacetat
  CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e]. Termoplast, der indgår i lim, film, lakker og malinger.
 • Polyvinylacetat
  Også kaldet PVA. Limen, der kaldes snedkerlim, der benyttes i forbindelse med porøse materialer. Limen er meget populær til indbinding af bøger.
 • Polyvinylklorid
  CH[e]2[/e]=CHCl. I princippet en kloreret polyætylen.
 • Polyvinylklorid
  Også kaldet PVC. (CH[e]2[/e]-CHCl)[e]n[/e]. Polymer, normalt anvendt ved limning og lodning, men også ved fremstilling af forskellige plastiktyper f.eks. til fremstilling af rør.
 • Præpolymer
  Blanding af monomer og polymer med henblik på polymerisering.
 • PTFE
  Varemærke Teflon®. (CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e])[e]n[/e]. Polymer med stor bestandighed over for kemikalier og varme. Indgår i ikke-hæftende grundinger.
 • PU
  Også kaldet polyuretan. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.

R R: RADIKAL - RAMMEKLEMME

R: RADIKAL - RAMMEKLEMME

 • Radikal
  Polymerisering af radikale kemiske arter.
 • Rammeklemme, tvinge
  System til limning af rammer.

S S: SALPETER - SULFONAT

S: SALPETER - SULFONAT

 • Salpeter
  Et restprodukt ved bakterievækst i form af hvide fibre på vægge eller gulve i bygninger.
 • SBR (styrenbutadiengummi)
  En syntetisk gummi også kaldet styrenbutadien-gummi, der findes i dæk, tyggegummi og i biler.
 • Selvamalgamerende
  Det der automatisk forbinder eller forener heterogene grundstoffer.
 • Silikone
  Også kaldet polysiloxan. Polymer, der i forskellige former kan benyttes til fremstilling af en lang række produkter. Det kan antage flydende, bøjelig og fast form og findes i lim, tætningsmidler og andre klæbemidler.
 • Sisal
  Et fibertekstil, der er udvundet af en mexikansk plante (agave) og benyttes til fremstilling af snor og forskellige tekstiler.
 • Skrå kant
  En kant, f.eks. kanten af et bord, en ramme etc., der er skåret af i en skrå vinkel.
 • Skruetvinge
  Et redskab, der benyttes i tømrerarbejde eller byggearbejde, hvormed man kan anbringe to grundstoffer i mekanisk kontakt.
 • Skuremiddel
  En handling, der effektivt fjerner oxider fra overfladen af et metal.
 • Slibepapir (sandpapir, carborundumpapir)
  Ark dækket med slibemateriale, der er særdeles smidige og bestandige og benyttes enten manuelt eller på diverse maskiner med henblik på udglatning af alle typer metal, træ og plast.
 • Smeltelim
  Betegner en fysisk kontaktlim i smeltet form.
 • Spånplade
  Navnet på en fast kompakt masse af bestemte grundstoffer (f.eks. træ).
 • Stivelsesholdig
  Indeholdende stivelse.
 • Substrat
  Underlag. Den overflade af et emne, der behandles kemisk.
 • Sulfonat
  SO[e]2[/e]OH. Findes i visse salte og estere.

T T: TAPETBORD - TRYKMÅLER

T: TAPETBORD - TRYKMÅLER

 • Tapetbord
  Arbejdsbord, der benyttes til klargøring af tapet.
 • Teflon
  Kaldes også polyetrafluorætylen eller PTFE. Polymer med høj modstandsdygtighed over for kemiske produkter og varme, findes også i ikke klæbrige belægninger.
 • Tensid
  Et todelt molekyle, hvor den ene del reagerer med vand og den anden kun med olieholdige stoffer. Disse molekyler er i særlig grad til stede i vaskemidler.
 • Termohygrometri
  Måling af fugtigheden på et sted i henhold til den tilstedeværende varme og procent luftfugtighed.
 • Termoplast
  Polymer, der har den egenskab, at den bliver flydende og blød ved opvarmning og også blive formbar.
 • Tetrahydrofuran
  Også kaldet tetrahydrofuran. Æter benyttes normalt som opløsningsmiddel.
 • Tone-i-tone
  En maling, der bruger én farve i flere toner.
 • Træstykke
  Et stykke træ til støtte i forbindelse med byggearbejde. Kaldes sommetider en klampe.
 • Triklorætylen
  Også kaldet ætylentriklorid. C[e]2[/e]HCl[e]3[/e]. Kemisk forbindelse, der normalt benyttes som opløsningsmiddel. Ikke særlig brændbar.
 • Trykmåler
  Et instrument, der måler trykket i en væske.

U U: UDFYLDNING - UREAFORMALDEHYD

U: UDFYLDNING - UREAFORMALDEHYD

 • Udfyldning
  Udfyldning af en revne eller et hul.
 • UPVC
  Henviser til en PVC, der ikke er plastificeret, og ikke udsat for korrosion.
 • Ureaformaldehyd
  Syntetisk lim.

V V: VÆRK - VINYLÆTYLENACETAT

V: VÆRK - VINYLÆTYLENACETAT

 • Værk
  Tråde af hamp eller hør.
 • Vandfri
  Stof eller stofblanding ikke indeholdende vand.
 • Vandholdig, Vandbaseret
  Stof/materiale indeholdende vand.
 • Vandopløselig
  Det som er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.
 • Vandopløselig stivelse
  Intracellulært kulhydrat, der er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.
 • Varmesmeltende
  Beskriver et stof, der bliver klæbrigt ved opvarmning.
 • Vinyl
  Kemisk forbindelse, der efter polymerisering benyttes til fremstilling af plastmateriale.
 • Vinyl
  Molekyle indeholdende vinylgruppen.
 • Vinylaceta
  CH[e]3[/e]COO-CH=CH[e]2[/e]. Findes på opløst form i opløsningsmidler. Ligeledes i fremstillingen af visse tekstiler og papir.
 • Vinylætylenacetat
  Navnet på en termoplastisk kopolymer, der besidder de samme egenskaber som en varmesmeltende lim.

W W: WRAS

W: WRAS

 • WRAS
  Water regulations advisory scheme (vandreguleringsdirektiv) vedrørende vandkvalitet.