Produktfakta

Til fyldning efter grundspartling på bilkarosserier, maskiner og lignende. Hæfter på blik, metal og glasfiberarmeret plast. Kan påsprøjtes i flere lag for optimal udfyldning.

Anvendelsesområder:

  • Blik
  • Metal
  • Glasfiberarmeret plast

Trin for trin-vejledning

  1. Rengør overfladen grundigt, slib let for god vedhæftning. Rene blikoverflader grundes først med Plastic Padding Rustbeskyttelsesprimer eller Grundmaling.
  2. Ryst flasken grundigt i mindst to minutter, efter du har hørt blandingskuglerne og med jævne mellemrum under brug.
  3. Hold flasken ca. 30 cm fra overfladen, spray jævnt og tyndt i flere omgange med 5 minutters mellemrum.
  4. Rens mundstykket ved at holde flasken på hovedet og spray, til der kun kommer gas ud.
  5. Kan finslibes og overlakeres efter 2 timer. Eventuelle stænk fjernes med syntetisk thinner. Trykbeholderen må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over +50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Det gælder også den tømte beholder. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. Opbevares adskilt fra antændingskilder – rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. 

Indhold:

  • 400 ml