Produktfakta

Epoxyspartelmasse til huller og sprækker i glasfiberarmeret plast, stål, aluminium m.m. Giver en hård og slidstærk reparation, somner vand- og kemikaliebestandig. Kan bearbejdes 3-6 timernefter hærdning. Behøver ikke overmales.

Anvendelsesområder:

Specialspartelmasse til materialer under vandlinjen:

  • Træ
  • Glasfiber
  • Metal

Trin for trin-vejledning

  1. Forudsætningen for en vellykket reparation er absolut rene reparationsoverflader uden rust, snavs, olie, fedt, voks eller lignende. Slib eventuelt med groft slibepapir kornstørrelse 120-240.
  2. Blanding: Blandingsforhold 1:1. Tag lige dele basis og hærder ud af dåserne, og læg det på en plade. Bland omhyggeligt, til spartelmassen har opnået en ensartet farve.
  3. Påføring: Læg et tyndt lag på med skrabespartling, så der spartelmassen trænger ned i slibesporene. Hvis det handler om fyldning – fyld straks efter skrabespartling op til ønsket tykkelse. Hærdningen starter straks efter, at man har blandet de to komponenter. Efter ca. en time (afhængig af temp.) kan overfladen jævnes ud med en våd kniv. Omgivende temperatur må ikke være under +5 °C. Slib altid spartelmassen, inden videre behandling. Spartelmassen kan overmales med såvel enkomponent- som tokomponent-maling samt bundmaling.

Indhold:

  • 270 g

Opbevaring:

Opbevaringstid fem år ved opbevaring under +20 °C.