Produktfakta

Velegnet til overfladespartelmasse på metal og træ til overflader, som skal overmales eller lakeres. Ideel til overfladespartling. Kan overmales allerede efter 15 minutter.

Anvendelsesområder:

Udmærket som overfladespartelmasse ved skader på bilkarosseri, til spartling af stenslag i bilens lak, ridser og andre skader i lakerede overflader uanset om det er træ eller metaloverflader. Overalt hvor man ønsker en god overfladefinish med kun spartling og slibning.

Trin for trin-vejledning

  1. Slib eller renslib reparationsoverfladen grundigt, så voks fjernes. Maling og lak slibes mat.
  2. BLANDING: Stik hul på membranen i hærdertuben med bagsiden af tubens hætte. Obs! Undgå at forstørre hullet herefter. DOSERING: Bland pastaen af en golfboldstørrelse (40 ml.) med 3-4 cm hærder (ca. 2-4%). Vær særligt opmærksom på: Hvis der anvendes for meget hærder, forringes Plastic Paddings egenskaber. Hærdertuben indeholder 30 % mere hærder, end der bør anvendes til spartelmassen.
  3. PÅFØRING: Skrabespartel overfladen. Tryk på spartlen, så fæster Plastic Padding bedre og bliver desuden tættere. Stryg med stålspartlen flere gange frem og tilbage – det forbedrer også tætheden. Bedste arbejdstemp. over 18°C, helst ikke under 15 °C. Obs! Bland ikke mere, end der anvendes på ca. 4-5 min.

Vær særligt opmærksom på:

  1. Fedt og bilvoks ødelægger Plastic Paddings vedhæftningsevne helt.
  2. Oxideret blik nedsætter Plastic Paddings vedhæftningsevne – påfør Plastic Padding Finspartelmasse snarest efter udført slibning.

Indhold:

  • 180 ml dåse
  • 560 ml dåse

Opbevaring:

To år ved opbevaring under 20 °C.