Skip to Content
Pattex
Lim A-Z

A

Akrylonitril-butadien-styren. Termoplast, der benyttes i industrien til stive, lette og støbte produkter.

Salt eller kemisk ester på formlen CH[e]3[/e]COO-

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e]. Et opløsningsmiddel, der bl.a. benyttes til at opløse lim og modificeret cellulose.

C[e]2[/e]H[e]2[/e]. Kædestrukturen genfindes i vinylpolymerer. Dets høje temperaturmæssige forbrændingspunkt muliggør lodning af metaller som aluminium, rustfrit stål, kobber og legeringer.

C[e]2[/e]H[e]4[/e]. Karbonhydrid. Som kølemiddel også kaldet R1150. Indgår i dannelsen af polyvinylklorid (PVC) og i forskellige plastmaterialer.

Henviser til udjævning af alle ujævnheder fra grundlaget.

Handlingen at udlede en væske, der trænger ind i kontakt med væggen.

Beskriver den måde hvorpå dele af en konstruktion holdes oppe ved hjælp af træ- eller metalbjælker.

Akrylbaserede syntetiske fibre.

CH[e]2[/e]=CHCOO-. Ester af vinyl familien.

Materiale, der udgøres af hydroxider af et alkalisk metal eller ammonium metal.

Metal baseret på alkaliske hydroxider eller ammonium. Alkalimetallerne omfatter litium, natrium, kalium, rubidium og cæsium.

Serie af kemiske reaktioner i en organisme i et miljø uden ilt.

Kaldes også anionisk overfladeaktivt materiale eller tensid. Kemisk forbindelse med med højt skum og vaskekraft, der også findes i vaskemidler og kosmetik.

B

Egenskaber for omgående støtte fra en lim eller et tætningsmiddel. Det limede evne holdes omgående fast på en flade (også vertikal), men har ikke alle limens vedhæftningsegenskaber. Det er vigtigt at vente, til det er tørt i henhold til retningslinjerne, før man udsætter emnet for nogen belastning.

Giver omgående vedhæftning. Denne vedhæftning er dog ikke definitiv, og det er nødvendigt med en defineret tørretid, før det limede emne udsættes for nogen belastning. Dette tørretidsinterval er anført på produktet.

Beskriver et produceret emne, der nedbrydes naturligt og hurtigt, så det bliver til partikler til vækstfremme eller gødning af planter.

Henviser til noget, der er dækket med et stof, og som kun kan brænde med stort besvær.

Henviser til bredden eller længden af et stykke tapet, der er skåret fra en rulle. Udvidet til også at angive et stykke stof, der er skåret fra en rulle.

C[e]4[/e]H[e]8[/e]. Farveløs væske, der benyttes som industrielt opløsningsmiddel.

C

Tidligste plast, fremstillet af nitrocellulose og kamfer.

(C[e]6[/e]H[e]9[/e]O[e]5[/e]R)[e]n[/e]. Kulhydrat-komponent i cellevæggene i planteceller.

Indeholdende cellulose eller et cellulosederivat.

Et let og tyndt stof med en rynket overflade.

Offentligt fransk forskningsinstitut med det formål at forbedre komfort og sikkerhed i byggesektoren. Svarer til det private britiske institut BRE.

Kode, der benyttes til at beskrive en krydsfinér, der er modstandsdygtig over for fugt og vand. Standardiserede britiske koder, f.eks. WBP for krydsfinér.

Kode, der benyttes til at beskrive en type krydsfinér.

En lim udledt af cyanoakrylsyre, der muliggør en særligt kraftig limning.

Et produkt, der er udledt af cyanoakrylat.

D

Produkt udvundet ved nedbrydning af stivelse ved gennem opvarmning eller hydrolyse. Benyttes til fremstilling af lim.

En samling, der tager højde for bevægelser, der skyldes svære temperaturvariationer.

Stof, der benyttes til at krydsbinde polymerer og elastomerer.

Et snævert rør gennem hvilket man kan sprøjte en væske ind i en åbning eller på en flade.

E

C[e]2[/e]H[e]4[/e]O[e]2[/e]. Ætsende syre, der findes i eddike, der kan benyttes som antiseptisk middel eller desinfektionsmiddel.

Polyætylen, hvor rumfanget er blevet øget.

C[e]2[/e]H[e]4[/e]O[e]2[/e]. Ætsende syre, der findes i eddike, der kan benyttes som antiseptisk middel eller desinfektionsmiddel.

En type tapet af ekspanderet vinyl.

Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.

Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.

Elastisk polymer udtrukket fra gummitræet. Omfatter naturgummi (latex), neopren og silikone.

Kontinuerlig diffusion af én væske ind i en anden, hvilket frembringer et heterogent miljø.

Cyklisk æter, der benyttes til fremstilling af opløsningsmidler og plast.

Makromolekylær forbindelse lavet af cykliske etere, der indgår i klargøring af opløsningsmidler og plast.

Også kaldet PSE. Et hvidt og fast skum, der normalt benyttes til beskyttelse af genstande.

F

Polymer, der benyttes til fremstilling af lim og klæbemidler.

Resin, der er bestandig over for temperaturvariationer, benyttes hovedsagelig i byggesektoren og i transportindustrien.

Kontaktlim. Vedhæftningen sker, ved at opløsningsmidlet fordamper.

Et tekstil baseret på cellulose- og polyesterfibre, der er delvis modstandsdygtig og nem at sætte op.

Et vævet eller flettet bånd, der er lavet til dekorative formål.

Teknologi, der gør det muligt fremstilling af fleksible limninger under ekstreme betingelser under bevarelse af høj bindeevne.

Lægning af parketgulv ved samling af plankerne uden at fastgøre dem i grundlaget.

Parketgulvbelægning af træ, hvor plankerne ikke er fastgjort på gulvet, men kun er passet sammen.

Den nederste del af en væg eller søjle i kontakt med grundlaget. Sættes ofte på den nederste del af en væg.

En fuge omkring et element som f.eks. en gulvflise.

Svampedræbende middel, bl.a. til beskyttelse af træ.

Produkt, der forhindrer svampevækst.

G

Aktivitet i forbindelse med dekorative detaljer.

C[e]3[/e]H[e]8[/e]O[e]3[/e]. Biprodukt fra reaktionen ved forsæbning, der finder sted ved fremstilling af forskellige medicintyper, men også ved fremstillingen af cellofan.

Grunding, der øger vedhæftning af gulvbelægning eller maling.

H

C[e]7[/e]H[e]16[/e]. Karbonhydrid.

Polymer, hvis afslutninger er blevet kunstigt ændret med henblik på at øge vedhæftningen.

Videnskaben om måling af vandstrømning.

I

Proces, der giver beskyttelse mod fugtighed og vand.

R-CNO. Organisk forbindelse, der benyttes til fremstilling af papir, lim, tekstiler og isolering.

K

Kraften i en væske (elevation eller depression) i forbindelse med faste stoffer enten ved kontakt eller enkel nærhed.

Stoffer bestående af kulstof og brint. Betegner også olie og naturgas.

Protein eller fiber fra mælk, der benyttes som bindemiddel i maling.

Ændring af hastigheden i en kemisk reaktion uden at ændre reaktionens slutprodukt.

Tillægsord, der henviser til ioner eller gruppe af ioner, der ved elektrolyse vandrer til katoden.

PVC er meget bestandig og korroderer ikke.

Flerlaget plast, der fås ved ekstrudering.

Opløsning af kollodium (dinitrocellulose) i en blanding af æter og alkohol.

Kemisk forbindelse af makromolekyler, der udgøres af forskellige monomerer.

Henviser til ændringen af en polymer ved sammenkædning af mikromolekyler.

L

Henviser til et materiale, der er lavet af flere identiske lag, der er limet sammen af enten Resin eller silikone.

Beskriver en overflade, der er mærket af hulrum eller riller.

Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.

Også kaldet flaskegas. Restprodukt fra olieudvinding, almindeligvis brugt til brændstof.

Polymerkæder, der forbinder sig til et netværk, når de er udsættes for lys.

M

Et rør lavet primært af gummi, der benyttes i bilindustrien til at lede luft eller brændstof fra forskellige dele af motoren.

En model, der gør det muligt at aftegne visse objekter eller overholde et emnes reglementerede dimensioner.

MCX-lim (krydsbundet metylcellulose) til tapeter.

Forkortelse for medium density fiberboard. Træfiberkomposit af middeltæthed, der hovedsagelig benyttes til dekoration og tilpasning.

Også kaldet tioler. En organisk forbindelse, der kan sammenlignes med alkohol, og som har den særegenskab, at det reagerer med kviksølvioner. Merkaptaner er kendetegnede ved deres gennemtrængende, kvalmende lugt.

En handling med det formål at fjerne oxider fra overfladen af et metal.

En vandopløselig forbindelse, der findes i vandbaserede malinger, tekstiler og i fremstillingen af pap.

En blanding af sand, cement og vand til brug ved bygning og pudsning.

Polymer-silikonetætning.

N

Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.

Neopren, også kaldet polykloropren, er en syntetisk gummi.

Kollodium er den betegnelse, der er givet til nitrocellulose i geleform.

Udjævning af en væg eller et relief, dvs. en fremstående overflade.

O

En dekoration, der er lavet af udstående krydsende linjer.

Henviser til handlingen med at komme pasta på et emne som f.eks. tapet.

Henviser til handlingen at komme lim eller pasta på et emne. Lim til træ, papir o.lign., pasta til tapet, plakater o.lign.

Et stof, der har den kvalitet, at det kan opløse andre stoffer uden at ændre eller nedbryde deres kemiske egenskaber.

Noget, der indeholder et opløsningsmiddel

Henviser til opsætning af tapet med pressende bevægelser fra midten og ud mod siderne.

Sætte fast ved at presse fra midten og ud mod siderne.

Vandret bjælke oven over dør, vindue eller karnapvindue, der holder den resterende mur oppe.

Overskud af et stof, f.eks. overskydende lim.

P

Vandfast film af plast, der benyttes som barriere for vand og damp.

At give en væg eller en fremstående overflade samme overfladeniveau.

Pasta, der fremkommer ved spredning af polymerpulver i en blødgører.

Dækket med et tyndt lag plast.

Plastmateriale.

(CH[e]2[/e]-CH[e]2[/e])[e]n[/e]. Inert plast, ofte forkortet PE. Benyttes til plastposer.

Akrylbinder, der polymeriserer under optørring, hvorved det bliver til en tyk pasta i stærke lim.

Polymerer, der benyttes til fremstilling af plastmaterialer i tekstilindustrien.

Kendes under forkortelsen PBI. Benyttes til fremstilling af reb og samlinger. Meget temperaturbestandig.

Polymerer, hvis struktur har forbindelse med ester-funktioner.

Polymer, der benyttes i diverse limprodukter og også i lakker og film.

Også kaldet neopren. Syntetisk elastomer.

Henviser til det at sammenføje flere identiske molekylser, så de danner et polymer.

Sammenføjning af flere identiske molekyler (struktur), så de danner et polymer-makromolekyle.

Polymetyl. Transparent termoplast.

Polyvalent alkohol. C[e]n[/e]H[e]2n+2[/e]O[e]n[/e]. Benyttes til fremstilling af skum.

Også kaldet PP. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der benyttes i bilindustrien til dele af plast som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.

Også kaldet polypropylen. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der anvendes i bilindustrien til dele af plastik som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.

Forkortes PS. Stammer fra polymerisering af styren. Benyttes oftest i ekspanderet form som et hvidt beskyttende skum. Benyttes også til fremstilling af stiv plast og fødevareemballage.

Forkortes PU. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.

Tokomponent-lim.

Kaldes også polyvinylpolymer. Én af de vigtigste komponenter i snedkerlim.

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e]. Termoplast, der indgår i lim, film, lakker og malinger.

Også kaldet PVA. Limen, der kaldes snedkerlim, der benyttes i forbindelse med porøse materialer. Limen er meget populær til indbinding af bøger.

CH[e]2[/e]=CHCl. I princippet en kloreret polyætylen.

Også kaldet PVC. (CH[e]2[/e]-CHCl)[e]n[/e]. Polymer, normalt anvendt ved limning og lodning, men også ved fremstilling af forskellige plastiktyper f.eks. til fremstilling af rør.

Blanding af monomer og polymer med henblik på polymerisering.

Varemærke Teflon®. (CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e])[e]n[/e]. Polymer med stor bestandighed over for kemikalier og varme. Indgår i ikke-hæftende grundinger.

Også kaldet polyuretan. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.

R

Polymerisering af radikale kemiske arter.

System til limning af rammer.

S

Et restprodukt ved bakterievækst i form af hvide fibre på vægge eller gulve i bygninger.

En syntetisk gummi også kaldet styrenbutadien-gummi, der findes i dæk, tyggegummi og i biler.

Det der automatisk forbinder eller forener heterogene grundstoffer.

Også kaldet polysiloxan. Polymer, der i forskellige former kan benyttes til fremstilling af en lang række produkter. Det kan antage flydende, bøjelig og fast form og findes i lim, tætningsmidler og andre klæbemidler.

Et fibertekstil, der er udvundet af en mexikansk plante (agave) og benyttes til fremstilling af snor og forskellige tekstiler.

En kant, f.eks. kanten af et bord, en ramme etc., der er skåret af i en skrå vinkel.

Et redskab, der benyttes i tømrerarbejde eller byggearbejde, hvormed man kan anbringe to grundstoffer i mekanisk kontakt.

En handling, der effektivt fjerner oxider fra overfladen af et metal.

Ark dækket med slibemateriale, der er særdeles smidige og bestandige og benyttes enten manuelt eller på diverse maskiner med henblik på udglatning af alle typer metal, træ og plast.

Betegner en fysisk kontaktlim i smeltet form.

Navnet på en fast kompakt masse af bestemte grundstoffer (f.eks. træ).

Indeholdende stivelse.

Underlag. Den overflade af et emne, der behandles kemisk.

SO[e]2[/e]OH. Findes i visse salte og estere.

T

Arbejdsbord, der benyttes til klargøring af tapet.

Kaldes også polyetrafluorætylen eller PTFE. Polymer med høj modstandsdygtighed over for kemiske produkter og varme, findes også i ikke klæbrige belægninger.

Et todelt molekyle, hvor den ene del reagerer med vand og den anden kun med olieholdige stoffer. Disse molekyler er i særlig grad til stede i vaskemidler.

Måling af fugtigheden på et sted i henhold til den tilstedeværende varme og procent luftfugtighed.

Polymer, der har den egenskab, at den bliver flydende og blød ved opvarmning og også blive formbar.

Også kaldet tetrahydrofuran. Æter benyttes normalt som opløsningsmiddel.

En maling, der bruger én farve i flere toner.

Et stykke træ til støtte i forbindelse med byggearbejde. Kaldes sommetider en klampe.

Også kaldet ætylentriklorid. C[e]2[/e]HCl[e]3[/e]. Kemisk forbindelse, der normalt benyttes som opløsningsmiddel. Ikke særlig brændbar.

Et instrument, der måler trykket i en væske.

U

Udfyldning af en revne eller et hul.

Henviser til en PVC, der ikke er plastificeret, og ikke udsat for korrosion.

Syntetisk lim.

V

Stof eller stofblanding ikke indeholdende vand.

Stof/materiale indeholdende vand.

Det som er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.

Intracellulært kulhydrat, der er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.

Beskriver et stof, der bliver klæbrigt ved opvarmning.

Kemisk forbindelse, der efter polymerisering benyttes til fremstilling af plastmateriale.

Molekyle indeholdende vinylgruppen.

Navnet på en termoplastisk kopolymer, der besidder de samme egenskaber som en varmesmeltende lim.

W

Water regulations advisory scheme (vandreguleringsdirektiv) vedrørende vandkvalitet.