LIM A-Z

A

ABS

Akrylonitril-butadien-styren. Termoplast, der benyttes i industrien til stive, lette og støbte produkter.

Acetat

Salt eller kemisk ester på formlen CH[e]3[/e]COO-

Acetone (propanon)

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e]. Et opløsningsmiddel, der bl.a. benyttes til at opløse lim og modificeret cellulose.

Acetylen (ætyn)

C[e]2[/e]H[e]2[/e]. Kædestrukturen genfindes i vinylpolymerer. Dets høje temperaturmæssige forbrændingspunkt muliggør lodning af metaller som aluminium, rustfrit stål, kobber og legeringer.

Aetylen

C[e]2[/e]H[e]4[/e]. Karbonhydrid. Som kølemiddel også kaldet R1150. Indgår i dannelsen af polyvinylklorid (PVC) og i forskellige plastmaterialer.

Afretning

Henviser til udjævning af alle ujævnheder fra grundlaget.

Afsondre

Handlingen at udlede en væske, der trænger ind i kontakt med væggen.

Afstivning

Beskriver den måde hvorpå dele af en konstruktion holdes oppe ved hjælp af træ- eller metalbjælker.

Akryl

Akrylbaserede syntetiske fibre.

Akrylat

CH[e]2[/e]=CHCOO-. Ester af vinyl familien.

Alkalinitet

Materiale, der udgøres af hydroxider af et alkalisk metal eller ammonium metal.

Alkalisk

Metal baseret på alkaliske hydroxider eller ammonium. Alkalimetallerne omfatter litium, natrium, kalium, rubidium og cæsium.

 

Anaerob

Serie af kemiske reaktioner i en organisme i et miljø uden ilt.

Anionisk tensid

Kaldes også anionisk overfladeaktivt materiale eller tensid. Kemisk forbindelse med med højt skum og vaskekraft, der også findes i vaskemidler og kosmetik.

 

B

Bindeevne

Egenskaber for omgående støtte fra en lim eller et tætningsmiddel. Det limede evne holdes omgående fast på en flade (også vertikal), men har ikke alle limens vedhæftningsegenskaber. Det er vigtigt at vente, til det er tørt i henhold til retningslinjerne, før man udsætter emnet for nogen belastning.

Bindemiddel

Giver omgående vedhæftning. Denne vedhæftning er dog ikke definitiv, og det er nødvendigt med en defineret tørretid, før det limede emne udsættes for nogen belastning. Dette tørretidsinterval er anført på produktet.

Biologisk nedbrydelig

Beskriver et produceret emne, der nedbrydes naturligt og hurtigt, så det bliver til partikler til vækstfremme eller gødning af planter.

Brandsikker

Henviser til noget, der er dækket med et stof, og som kun kan brænde med stort besvær.

Bredde, Strimmel

Henviser til bredden eller længden af et stykke tapet, der er skåret fra en rulle. Udvidet til også at angive et stykke stof, der er skåret fra en rulle.

 

Butanon

C[e]4[/e]H[e]8[/e]. Farveløs væske, der benyttes som industrielt opløsningsmiddel.

C

Celluloid

Tidligste plast, fremstillet af nitrocellulose og kamfer.

Cellulose

(C[e]6[/e]H[e]9[/e]O[e]5[/e]R)[e]n[/e]. Kulhydrat-komponent i cellevæggene i planteceller.

Cellulose-

Indeholdende cellulose eller et cellulosederivat.

Crepe

Et let og tyndt stof med en rynket overflade.

CSTB

Offentligt fransk forskningsinstitut med det formål at forbedre komfort og sikkerhed i byggesektoren. Svarer til det private britiske institut BRE.

CTBH

Kode, der benyttes til at beskrive en krydsfinér, der er modstandsdygtig over for fugt og vand. Standardiserede britiske koder, f.eks. WBP for krydsfinér.

 

CTBX

Kode, der benyttes til at beskrive en type krydsfinér.

Cyanoakrylat

En lim udledt af cyanoakrylsyre, der muliggør en særligt kraftig limning.

Cyanose

Et produkt, der er udledt af cyanoakrylat.

D

Dextrin

Produkt udvundet ved nedbrydning af stivelse ved gennem opvarmning eller hydrolyse. Benyttes til fremstilling af lim.

Dilatationsfuge

En samling, der tager højde for bevægelser, der skyldes svære temperaturvariationer.

Dimetakrylat

Stof, der benyttes til at krydsbinde polymerer og elastomerer.

Dyse

Et snævert rør gennem hvilket man kan sprøjte en væske ind i en åbning eller på en flade.

 

E

Eddikesyre

C[e]2[/e]H[e]4[/e]O[e]2[/e]. Ætsende syre, der findes i eddike, der kan benyttes som antiseptisk middel eller desinfektionsmiddel.

Ekspanderet polyætylen

Polyætylen, hvor rumfanget er blevet øget.

Eddikesyre

C[e]2[/e]H[e]4[/e]O[e]2[/e]. Ætsende syre, der findes i eddike, der kan benyttes som antiseptisk middel eller desinfektionsmiddel.

Ekspanderet vinyl med relief

En type tapet af ekspanderet vinyl.

Ekstrudere

Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.

Ekstrudering

Henviser til handlingen med at presse plast gennem en spindedyse for at gøre den flydende.

Elastomer

Elastisk polymer udtrukket fra gummitræet. Omfatter naturgummi (latex), neopren og silikone.

Emulsion

Kontinuerlig diffusion af én væske ind i en anden, hvilket frembringer et heterogent miljø.

Epoxid

Cyklisk æter, der benyttes til fremstilling af opløsningsmidler og plast.

Epoxy

Makromolekylær forbindelse lavet af cykliske etere, der indgår i klargøring af opløsningsmidler og plast.

EPS

Også kaldet PSE. Et hvidt og fast skum, der normalt benyttes til beskyttelse af genstande.

F

Fenolformaldehyd

Polymer, der benyttes til fremstilling af lim og klæbemidler.

Fenolformaldehyd

Resin, der er bestandig over for temperaturvariationer, benyttes hovedsagelig i byggesektoren og i transportindustrien.

 

Fenol-nitril

Kontaktlim. Vedhæftningen sker, ved at opløsningsmidlet fordamper.

Filt

Et tekstil baseret på cellulose- og polyesterfibre, der er delvis modstandsdygtig og nem at sætte op.

Fletsnor

Et vævet eller flettet bånd, der er lavet til dekorative formål.

Flextec

Teknologi, der gør det muligt fremstilling af fleksible limninger under ekstreme betingelser under bevarelse af høj bindeevne.

Flydende installation

Lægning af parketgulv ved samling af plankerne uden at fastgøre dem i grundlaget.

Flydende parket

Parketgulvbelægning af træ, hvor plankerne ikke er fastgjort på gulvet, men kun er passet sammen.

Fodpanel

Den nederste del af en væg eller søjle i kontakt med grundlaget. Sættes ofte på den nederste del af en væg.

 

Fugesamlinger

En fuge omkring et element som f.eks. en gulvflise.

Fungicid

Svampedræbende middel, bl.a. til beskyttelse af træ.

Fungicid

Produkt, der forhindrer svampevækst.

G

Garnering

Aktivitet i forbindelse med dekorative detaljer.

Glycerol

C[e]3[/e]H[e]8[/e]O[e]3[/e]. Biprodukt fra reaktionen ved forsæbning, der finder sted ved fremstilling af forskellige medicintyper, men også ved fremstillingen af cellofan.

Grunding

Grunding, der øger vedhæftning af gulvbelægning eller maling.

H

Heptan

C[e]7[/e]H[e]16[/e]. Karbonhydrid.

Hybridpolymer

Polymer, hvis afslutninger er blevet kunstigt ændret med henblik på at øge vedhæftningen.

Hydrometri

Videnskaben om måling af vandstrømning.

I

imprægnering

Proces, der giver beskyttelse mod fugtighed og vand.

Isocyanat

R-CNO. Organisk forbindelse, der benyttes til fremstilling af papir, lim, tekstiler og isolering.

K

Kapillærkraft

Kraften i en væske (elevation eller depression) i forbindelse med faste stoffer enten ved kontakt eller enkel nærhed.

Karbonhydrid (kulbrinte)

Stoffer bestående af kulstof og brint. Betegner også olie og naturgas.

Kasein

Protein eller fiber fra mælk, der benyttes som bindemiddel i maling.

Katalysere

Ændring af hastigheden i en kemisk reaktion uden at ændre reaktionens slutprodukt.

 

Kationisk

Tillægsord, der henviser til ioner eller gruppe af ioner, der ved elektrolyse vandrer til katoden.

Kloreret polyvinylklorid

PVC er meget bestandig og korroderer ikke.

Koekstruderet

Flerlaget plast, der fås ved ekstrudering.

Kollodium

Opløsning af kollodium (dinitrocellulose) i en blanding af æter og alkohol.

Kopolymer

Kemisk forbindelse af makromolekyler, der udgøres af forskellige monomerer.

Krydsbinding

Henviser til ændringen af en polymer ved sammenkædning af mikromolekyler.

L

Lamineret

Henviser til et materiale, der er lavet af flere identiske lag, der er limet sammen af enten Resin eller silikone.

Lave riller

Beskriver en overflade, der er mærket af hulrum eller riller.

Lime/Klæbe

Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.

LPG

Også kaldet flaskegas. Restprodukt fra olieudvinding, almindeligvis brugt til brændstof.

 

Lyshærdende

Polymerkæder, der forbinder sig til et netværk, når de er udsættes for lys.

M

Manifold/slange

Et rør lavet primært af gummi, der benyttes i bilindustrien til at lede luft eller brændstof fra forskellige dele af motoren.

Matrix/styr

En model, der gør det muligt at aftegne visse objekter eller overholde et emnes reglementerede dimensioner.

 

MCX

MCX-lim (krydsbundet metylcellulose) til tapeter.

MDF

Forkortelse for medium density fiberboard. Træfiberkomposit af middeltæthed, der hovedsagelig benyttes til dekoration og tilpasning.

Merkaptan

Også kaldet tioler. En organisk forbindelse, der kan sammenlignes med alkohol, og som har den særegenskab, at det reagerer med kviksølvioner. Merkaptaner er kendetegnede ved deres gennemtrængende, kvalmende lugt.

Metalrenrensning

En handling med det formål at fjerne oxider fra overfladen af et metal.

Metylcellulose

En vandopløselig forbindelse, der findes i vandbaserede malinger, tekstiler og i fremstillingen af pap.

Mørtel

En blanding af sand, cement og vand til brug ved bygning og pudsning.

MS-polymer

Polymer-silikonetætning.

N

Nappetør

Påførings- og tørretid før man klæber et lag lim på en flade.

Neopren

Neopren, også kaldet polykloropren, er en syntetisk gummi.

Nitrocellulose

Kollodium er den betegnelse, der er givet til nitrocellulose i geleform.

Nivellerende

Udjævning af en væg eller et relief, dvs. en fremstående overflade.

O

Ophøjning

En dekoration, der er lavet af udstående krydsende linjer.

Opklæbe

Henviser til handlingen med at komme pasta på et emne som f.eks. tapet.

Opklæbning

Henviser til handlingen at komme lim eller pasta på et emne. Lim til træ, papir o.lign., pasta til tapet, plakater o.lign.

Opløsningsmiddel

Et stof, der har den kvalitet, at det kan opløse andre stoffer uden at ændre eller nedbryde deres kemiske egenskaber.

Opløsningsmiddel

Noget, der indeholder et opløsningsmiddel

Opsætning

Henviser til opsætning af tapet med pressende bevægelser fra midten og ud mod siderne.

Opsætte

Sætte fast ved at presse fra midten og ud mod siderne.

Overkarmstykke

Vandret bjælke oven over dør, vindue eller karnapvindue, der holder den resterende mur oppe.

Overløb

Overskud af et stof, f.eks. overskydende lim.

P

PE-dampspærre

Vandfast film af plast, der benyttes som barriere for vand og damp.

Planere

At give en væg eller en fremstående overflade samme overfladeniveau.

Plastisol

Pasta, der fremkommer ved spredning af polymerpulver i en blødgører.

Plastlamineret

Dækket med et tyndt lag plast.

Polyætylen

Plastmateriale.

Polyætylen

(CH[e]2[/e]-CH[e]2[/e])[e]n[/e]. Inert plast, ofte forkortet PE. Benyttes til plastposer.

Polyakryl

Akrylbinder, der polymeriserer under optørring, hvorved det bliver til en tyk pasta i stærke lim.

Polyamid

Polymerer, der benyttes til fremstilling af plastmaterialer i tekstilindustrien.

Polybenzimidazol

Kendes under forkortelsen PBI. Benyttes til fremstilling af reb og samlinger. Meget temperaturbestandig.

Polyester

Polymerer, hvis struktur har forbindelse med ester-funktioner.

Polykinoxalin

Polymer, der benyttes i diverse limprodukter og også i lakker og film.

Polykloropren

Også kaldet neopren. Syntetisk elastomer.

Polymerisere

Henviser til det at sammenføje flere identiske molekylser, så de danner et polymer.

Polymerisering

Sammenføjning af flere identiske molekyler (struktur), så de danner et polymer-makromolekyle.

Polymetyl

Polymetyl. Transparent termoplast.

Polyol

Polyvalent alkohol. C[e]n[/e]H[e]2n+2[/e]O[e]n[/e]. Benyttes til fremstilling af skum.

Polypropylen

Også kaldet PP. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der benyttes i bilindustrien til dele af plast som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.

Polypropylen

Også kaldet polypropylen. (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med en propylenstruktur, der anvendes i bilindustrien til dele af plastik som f.eks. kofangere, og også til indpakning af fødevarer og i papirtyper.

 

Polystyren

Forkortes PS. Stammer fra polymerisering af styren. Benyttes oftest i ekspanderet form som et hvidt beskyttende skum. Benyttes også til fremstilling af stiv plast og fødevareemballage.

Polyuretan

Forkortes PU. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.

Polyuretandimetakrylat

Tokomponent-lim.

Polyvinyl

Kaldes også polyvinylpolymer. Én af de vigtigste komponenter i snedkerlim.

Polyvinylacetat

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e]. Termoplast, der indgår i lim, film, lakker og malinger.
 

Polyvinylacetat

Også kaldet PVA. Limen, der kaldes snedkerlim, der benyttes i forbindelse med porøse materialer. Limen er meget populær til indbinding af bøger.

Polyvinylklorid

CH[e]2[/e]=CHCl. I princippet en kloreret polyætylen.

Polyvinylklorid

Også kaldet PVC. (CH[e]2[/e]-CHCl)[e]n[/e]. Polymer, normalt anvendt ved limning og lodning, men også ved fremstilling af forskellige plastiktyper f.eks. til fremstilling af rør.

Præpolymer

Blanding af monomer og polymer med henblik på polymerisering.

PTFE

Varemærke Teflon®. (CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e])[e]n[/e]. Polymer med stor bestandighed over for kemikalier og varme. Indgår i ikke-hæftende grundinger.

PU

Også kaldet polyuretan. Uretan-polymer. Benyttes i trælim på grund af sine vandafvisende egenskaber.

R

Radikal

Polymerisering af radikale kemiske arter.

Rammeklemme, tvinge

System til limning af rammer.

S

Salpeter

Et restprodukt ved bakterievækst i form af hvide fibre på vægge eller gulve i bygninger.

SBR (styrenbutadiengummi)

En syntetisk gummi også kaldet styrenbutadien-gummi, der findes i dæk, tyggegummi og i biler.

 

Selvamalgamerende

Det der automatisk forbinder eller forener heterogene grundstoffer.

Silikone

Også kaldet polysiloxan. Polymer, der i forskellige former kan benyttes til fremstilling af en lang række produkter. Det kan antage flydende, bøjelig og fast form og findes i lim, tætningsmidler og andre klæbemidler.

Sisal

Et fibertekstil, der er udvundet af en mexikansk plante (agave) og benyttes til fremstilling af snor og forskellige tekstiler.

Skrå kant

En kant, f.eks. kanten af et bord, en ramme etc., der er skåret af i en skrå vinkel.

Skruetvinge

Et redskab, der benyttes i tømrerarbejde eller byggearbejde, hvormed man kan anbringe to grundstoffer i mekanisk kontakt.

Skuremiddel

En handling, der effektivt fjerner oxider fra overfladen af et metal.

Slibepapir (sandpapir, carborundumpapir)

Ark dækket med slibemateriale, der er særdeles smidige og bestandige og benyttes enten manuelt eller på diverse maskiner med henblik på udglatning af alle typer metal, træ og plast.

Smeltelim

Betegner en fysisk kontaktlim i smeltet form.

Spånplade

Navnet på en fast kompakt masse af bestemte grundstoffer (f.eks. træ).

Stivelsesholdig

Indeholdende stivelse.

Substrat

Underlag. Den overflade af et emne, der behandles kemisk.

Sulfonat

SO[e]2[/e]OH. Findes i visse salte og estere.

T

Tapetbord

Arbejdsbord, der benyttes til klargøring af tapet.

Teflon

Kaldes også polyetrafluorætylen eller PTFE. Polymer med høj modstandsdygtighed over for kemiske produkter og varme, findes også i ikke klæbrige belægninger.

Tensid

Et todelt molekyle, hvor den ene del reagerer med vand og den anden kun med olieholdige stoffer. Disse molekyler er i særlig grad til stede i vaskemidler.

Termohygrometri

Måling af fugtigheden på et sted i henhold til den tilstedeværende varme og procent luftfugtighed.

Termoplast

Polymer, der har den egenskab, at den bliver flydende og blød ved opvarmning og også blive formbar.

Tetrahydrofuran

Også kaldet tetrahydrofuran. Æter benyttes normalt som opløsningsmiddel.

Tone-i-tone

En maling, der bruger én farve i flere toner.

Træstykke

Et stykke træ til støtte i forbindelse med byggearbejde. Kaldes sommetider en klampe.

Triklorætylen

Også kaldet ætylentriklorid. C[e]2[/e]HCl[e]3[/e]. Kemisk forbindelse, der normalt benyttes som opløsningsmiddel. Ikke særlig brændbar.

Trykmåler

Et instrument, der måler trykket i en væske.

U

Udfyldning

Udfyldning af en revne eller et hul.

UPVC

Henviser til en PVC, der ikke er plastificeret, og ikke udsat for korrosion.

Ureaformaldehyd

Syntetisk lim.

V

Vandfri

Stof eller stofblanding ikke indeholdende vand.

Vandholdig, Vandbaseret

Stof/materiale indeholdende vand.

Vandopløselig

Det som er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.

Vandopløselig stivelse

Intracellulært kulhydrat, der er opløseligt i vand eller et vandigt miljø.

Varmesmeltende

Beskriver et stof, der bliver klæbrigt ved opvarmning.

Vinyl

Kemisk forbindelse, der efter polymerisering benyttes til fremstilling af plastmateriale.

Vinyl

Molekyle indeholdende vinylgruppen.

Vinylætylenacetat

Navnet på en termoplastisk kopolymer, der besidder de samme egenskaber som en varmesmeltende lim.

 

W

WRAS

Water regulations advisory scheme (vandreguleringsdirektiv) vedrørende vandkvalitet.